Loading...

项目名称:星河地产总部办公楼
项目地址:深圳市坂田雅宝
建筑面积:9160 ㎡
设计范围:室内设计
设计类别:公共空间/办公楼
设 计 方 :深圳水木空间建筑设计有限公司
         
概      念:

               现代及功能主义设计手法,建立良好的楼层分区、功能布局;建立高效纵横的人流动线,连接七层楼板区间;
               依据空间与功能需求,建立空间秩序;材料选择,以环保、实用为主,避免资源的浪费。
               灰色系统管整个项目,灰色介于黑与白之间,如同银河系的暗物质,介于实与虚之间,源于太阳系、银河系,
               源于星河。

 

回到顶部